Hoe gaat Google om met synoniemen?

Een synoniem is een ander woord met dezelfde betekenis. Google weet dit ook en bij het zoeken op een zoekterm kan het dus goed zijn dat een website relevant is voor een synoniem van de ingevoerde zoekterm. Deze website kan dan alsnog in de zoekresultaten verschijnen. Dit is ook wat Google doet. Niet alleen synoniemen, maar ook vervoegingen van werkwoorden en meervouden of enkelvouden van een zoekterm herkent Google. Daarom toont Google ook websites die daarvoor voldoende relevantie vertonen tussen de zoekresultaten. Dat Google weet wat andere varianten voor een woord zijn, blijkt uit de trefwoorden tool van Google Ads.

Maar hoe gaan we hier mee om voor website optimalisatie?

Concurrentiegraad

De aanpak van website optimalisatie is voor elke website anders. In elke branche is een andere mate van concurrentie van toepassing, alhoewel steeds meer bedrijven zich bewust worden van het feit dat een hoge positie in zoekmachines belangrijk is, wat tot gevolg heeft dat de concurrentiegraad overal sterk toeneemt. Voor een branche met veel concurrentie geldt dat de website relevant moet zijn voor de spelling die exact overeenkomt met de ingevoerde zoekterm om bovenaan in Google te komen staan. Laat me dit even toelichten.

Het is bekend dat de resultaten die bovenaan staan het meest relevant zijn voor de ingevoerde zoekterm. Hoe beter de inhoud van een website aansluit bij de ingevoerde zoekterm, hoe relevanter de website is en hoe hoger zijn positie in de resultaten. Een synoniem of andere vervoeging van een werkwoord, mag dan wel hetzelfde betekenen, maar een website die overeenkomt met de letterlijke zoekterm, sluit nog altijd het beste aan en zal daarom hoger getoond worden dan de websites die enkel relevant zijn voor een synoniem.

Website optimalisatie

In de praktijk betekent dit dat de website optimalisatie zich moet richten op alle synoniemen, verkeerde spellingen, andere vervoegingen van een werkwoord en meervouds- en enkelvoudsvormen om volledig vindbaar te zijn in de bovenste zoekresultaten. Het is natuurlijk mogelijk om de zoekmachine optimalisatie te richten op alle mogelijke varianten, maar vaak betekent dit zeer veel werk, omdat taal nu eenmaal zeer rijk is. In de praktijk zal het daarom volstaan om de meest belangrijke van deze woorden te selecteren en de website daarvoor te optimaliseren. De meest belangrijke woorden kunnen geselecteerd worden naar zoekvolume. De varianten van het woord die het meest gebruikt worden door de doelgroep, zijn immers het meest interessant voor website optimalisatie.

Zoektermenonderzoek

Het is daarom essentieel om een uitgebreid zoektermenonderzoek te doen, voordat gestart wordt met een website optimalisatie.

Advies nodig over jouw website of online marketing?